مانیتور نگهبانی سیماران

تماس بگیرید

  • قابلیت ارتباط از پنل با مرکز نگهبانی
  • قابلیت ارتباط با مانیتور از مرکز نگهبانی
  • برقراری ارتباط از مرکز نگهبانی با پنل
  • قابلیت تماس مرکز نگهبانی با مانیتور
  • مجهز به منوی تنظیم صدای زنگ و منوی تنظیمات تاریخ و زمان
مقایسه