مانیتور ایفون تصویری کوماکس CAV-705UW

تومان۸,۹۷۰,۰۰۰

  • مدیریت انرژی.
  • قابلیت استند بای، سیستم مرکزی انرژی.
  • امنیت هوشمند.
  • دزدگیر، جلوگیری از خرابکاری، کنترل دسترسی، کنترل پارکینگ، قابلیت ذخیره عکس مراجعه کننده به هنگام عدم حضور در منزل.
  • کنترل هوشمند.
  • کنترل از ره دور، کنترل روشنایی، قابل اتصال به اوناع لوازم خانه، قابلیت ارتباط صوتی بین واحدها، قابلیت اتصال به تلفن ثابت، قابلیت ارتباط با نگهبانی.
  • قابلیت اتصال به دو پنل.
  • قابلیت اتصال به یک پنل کدینگ ( 703LC (COX و یک پنل آنالوگ.
مانیتور ایفون تصویری کوماکس CAV-705UW

تومان۸,۹۷۰,۰۰۰

مقایسه