مانیتور ایفون تصویری کوماکس CAV-43T2

تماس بگیرید

  • دیدن و گفتگو با مراجعه کننده، باز کردن درب.
  • دیدن محیط و ورودی خانه.
  • دیدن بیرون خانه تنها با فشار یک دکمه از داخل.
  • قابلیت اتصال به تلفن و ارتباط داخلی میان واحد ها با اتصال به تلفن سانترال.
مقایسه