هواکش صنعتی فلزی پروانه فلزی VIA-40C4S دمنده

تماس بگیرید

مدل فن: VIA-40C4S
حجم هوادهی: 2600
قطر پروانه: 40 سانتیمتر
دور موتور: 1300
توان: 11ت
جریان: 057 آمپر
شدت صدا: 54 دسیبل
وزن: 5.8 کیلوگرم