کلید محافظ جان تکفاز (63) CVL7-63 پارس اروند

تماس بگیرید

  • فاز:۱
  • آمپر:۶۳
  • ولتاژ:۲۳۰-۴۰۰ v
  • فرکانس:۵۰-۶۰ HZ
  • طول عمر:۲۰۰۰۰
  • IP:۲۰