کنتاکتور D80 پارس اروند الکتریک

تماس بگیرید

  • مدل: ۸۰
  • ولتاژ:۶۹۰
  • فاز:۳
  • فرکانس:۵۰ HZ
  • طول عمر:۲۰۰-۱۰۰۰